ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง สุจิตรา ยะวร

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  สุจิตรา ยะวร
 ชื่อเรื่อง 
ครอบครัวบำบัดตามแนวคิดซาเทียร์ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าโรงพยาบาลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม / สุจิตรา ยะวร
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Added title page title: Family therapy for patients with depressive disoder atChiang Yuen Hospital Chiang Yuen District MahasarakhamProvince base on Satir^'s Model
 พิมพ์ลักษณ์  [ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554
 เลขเรียก  วพ WM430.5.F2 ส753ค
 ลักษณะทางกายภาพ  [ก]-ช,133, [2] แผ่น
 หมายเหตุ  การศึกษาอิสระ (พย.ม.)--สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554
 หัวเรื่อง  โรงพยาบาลเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
 หัวเรื่อง  ความซึมเศร้า--ผู้ป่วย--การพยาบาล
 หัวเรื่อง  ผู้ป่วยจิตเวช--ไทย--มหาสารคาม
 หัวเรื่อง  การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
 หัวเรื่อง  การศึกษาอิสระ
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพ WM430.5.F2 ส753ค 2554 c.1 
  Barcode: 024795
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 13440

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.