ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 3 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ
ผลการค้นหา เลขเรียก
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้วย : Competency Based HRM
   สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ / 2551
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HF5549.5.M3 ส739ก 2551 
คู่มือประเมินผลงานสู่ความสำเร็จในการพัฒนาคน = The Effective ..
   สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
HD56.25 ส739ค 2553 ฉ.1 
แนวทางการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ด้วย : Competency Based Learning
   สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ / 2548
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HF5549.5.M3 ส739น 2548 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 3/3 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.