ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ศิรภัสสร ลิมปิติเกียรติ

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  ศิรภัสสร ลิมปิติเกียรติ
 ชื่อเรื่อง 
การนำโปรแกรมสุขภาพจิตสุขศึกษาสำหรับผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทมาใช้ในชุมชน : การศึกษาความเป็นไปได้ = Utilization of the psychoeducationprogram for caregivers of persons with schizopherenia in acommunity : a peasibility study / ศิรภัสสร ลิมปิติเกียรติ
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Utilization of the psychoeducation program for caregiversof persons with schizopherenia in a community : apeasibility study
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยมหิดล,คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 2554, [2011]
 เลขเรียก  วพWM30.6 ศ439ก 2554
 ลักษณะทางกายภาพ  ซ, 131 แผ่น ; 30 ซม.
 หมายเหตุ  สารนิพนธ์ (พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช))--มหาวิทยาลัยมหิดล,2554
 หัวเรื่อง  มหาวิทยาลัยมหิดล.--คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี--สารนิพนธ์
 หัวเรื่อง  Caregivers--psychology
 หัวเรื่อง  Schizophrenics--patient
 หัวเรื่อง  Utilization
 หัวเรื่อง  จิตเภท--ผู้ป่วย--การดูแล
 ผู้แต่งร่วม  พัชรินทร์ นินทจันทร์, ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งร่วม  โสภิณ แสงอ่อน, ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพWM30.6^bศ439ก 2554 c.1 
  Barcode: 024713
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 13529

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.