ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ศศิณัฐฏ์ ยางเดี่ยว

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  ศศิณัฐฏ์ ยางเดี่ยว
 ชื่อเรื่อง 
การดูแลผู้ป่วยจิตเภทปัญหาซับซ้อนในชุมชนโดยใช้รูปแบบการจัดการรายกรณี / ศศิณัฐฏ์ ยางเดี่ยว
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Caring for schizophrenia with complex problems in community using case management.
 พิมพ์ลักษณ์  [ขอนแก่น] : รายงานการศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557.
 เลขเรียก  วพ WM203 ศ289 2557
 ครั้งที่พิมพ์  2557
 ลักษณะทางกายภาพ  165, [1] แผ่น
 หมายเหตุ  การศึกษาอิสระ (พย.ม.)--สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557.
 หัวเรื่อง  การศึกษาอิสระ
 หัวเรื่อง  ผู้ป่วยจิตเภท -- การดูแล
 ผู้แต่งร่วม  สมพร รุ่งเรืองกลกิจ
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการBib 13187

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.