ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ศรัญญา หล่มระลึก

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  ศรัญญา หล่มระลึก
 ชื่อเรื่อง 
การบำบัดรายบุคคลโดยใช้แนวคิดซาเทียร์ในผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ที่มีภาวะซึมเศร้า / ศรัญญา หล่มระลึก
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Individual psychotherapy program based on the Satir^'s Model for HIV/AIDS persons with depression
 พิมพ์ลักษณ์  [ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554
 เลขเรียก  วพ WM503.7ศ159ก 2554
 ลักษณะทางกายภาพ  [ก]-ฉ, 121, [1] แผ่น
 หมายเหตุ  การศึกษาอิสระ (พย.ม.)--สาขาวิชาการสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554
 หัวเรื่อง  การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ -- การศึกษาอิสระ
 หัวเรื่อง  ความซึมเศร้า -- ผู้ติดเชื้อเอชไอวี -- การดูแล (+)
 หัวเรื่อง  โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย -- การดูแล (+)
 หัวเรื่อง  Health Sciences Branch.(+)
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์. สาขาวิชาการสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพ WM503.7ศ159ก 2554 c.1 
  Barcode: 024822
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 13413

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.