ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง วรัญญา ภัทรสุข

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ผู้แต่ง  วรัญญา ภัทรสุข
 ชื่อเรื่อง 
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ / วรัญญา ภัทรสุข
 ISBN  978-611-55-1013-9
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557
 เลขหมู่  H62 ว293ร 2557
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 5
 ลักษณะทางกายภาพ  334 หน้า : ภาพประกอบ ; 27 ซม.
 หมายเหตุ  Contents: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย
--กระบวนการแลละขั้นตอนในการทำวิจัย
--การเลือกหัวข้อและการตั้งชื่อเรื่อง
--การกำหนดปัญหาและวัตถุประสงค์ของการวิจัย
--การออกแบบการวิจัย
--การทำวรรณกรรมปริทัศน์
--การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
--การเก็บรวบรวมข้อมูล
--การวิเคราะห์และการแปลความหมายข้อมูล
--การเขียนรายงานวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย
--การอ้างอิงและการเขียนรายการอ้างอิง--จริยธรรมในการทำวิจัย
 หัวเรื่อง  Social sciences--Research
 หัวเรื่อง  Research
 หัวเรื่อง  สังคมศาสตร์--วิจัย
 หัวเรื่อง  วิจัย
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
H62 ว293ร 2557  
  Barcode: 005451
หนังสือทั่วไป On Shelf
2. หนังสือ
หนังสือ
H62 ว293ร 2557 ฉ.2 
  Barcode: 005268
หนังสือทั่วไป On Shelf
Note:สถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 14632

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.