ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง รัตนา พวงจำปา

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  รัตนา พวงจำปา
 ชื่อเรื่อง 
การให้การปรึกษาแบบกลุ่มโดยใช้แนวทางพุทธธรรมในผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่มีภาวะซึมเศร้า / รัตนาพวงจำปา
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Buddhist group counseling for diabetes and hypertensionpatients with depression
 พิมพ์ลักษณ์  [ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553
 เลขเรียก  วพ WM171 ร375ป 2553
 ลักษณะทางกายภาพ  [ก-ซ],177, [1] แผ่น
 หมายเหตุ  การศึกษาอิสระ (พย.ม.)--สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553
 หัวเรื่อง  ความซึมเศร้า
 หัวเรื่อง  เบาหวาน
 หัวเรื่อง  ความดันเลือดสูง
 หัวเรื่อง  ความซึมเศร้า
 หัวเรื่อง  การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
 หัวเรื่อง  การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
 หัวเรื่อง  การศึกษาอิสระ
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
วพ WM171 ร375ป 2553 c.1 
  Barcode: 024781
นวนิยาย/เรื่องสั้น On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 13454

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.