ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง รัชดาภรรณ กาวีวงค์

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  รัชดาภรรณ กาวีวงค์
 ชื่อเรื่อง 
ความชุกในการเสพสุราของวัยรุ่นและพฤติกรรมการสื่อสารในครอบครัวตามการรับรู้ขอวัยรุ่นที่เสพสุราในเขตกิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ = Prevalence of adolrscents with alcohol use and family communication behaviors as perceived by adolrscents with alcohol use in Mae-on subdistrict Chiang Mai Province / รัชดาภรรณ กาวีวงค์
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Prevalence of adolrscents with alcohol use and family communication behaviors as perceived by adolrscents with alcohol use in Mae-on subdistrict Chiang Mai Province
 เลขเรียก  วพ WM274 ร212ค 2548
 ลักษณะทางกายภาพ  เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
 ลักษณะทางกายภาพ  ก-ญ, 57 แผ่น : ตาราง
 หมายเหตุ  การค้นคว้าแบบอิสระ (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 หมายเหตุ  บรรณานุกรม: แผ่น [43]-48
 หัวเรื่อง  Dissertation, Academic -- Nursing
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพ WM274 ร212ค 2548 c.1 
  Barcode: 024831
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 13404

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.