ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ภัทราวรรณ สุนทโร, 2508-

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  ภัทราวรรณ สุนทโร, 2508-
 ชื่อเรื่อง 
การให้สุขภาพจิตศึกษาเพื่อเพิ่มความรู้แก่ผู้ดูแลและลดการกลับเป็นซ้ำของผู้ป่วยโรคอารมณ์สองขั้ว : การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ =Psychoeducation to increase knowledge of caregivers andreduce relapse of patients with bipolar disorders:evidence-based nursing / ภัทราวรรณ สุนทโร
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Psychoeducation to increase knowledge of caregivers andreduce relapse of patients with bipolar disorders :evidence-based nursing
 พิมพ์ลักษณ์  2553
 เลขเรียก  สพWY160 ภ378ก 2553
 ลักษณะทางกายภาพ  ก-ช, 127 แผ่น ; 30 ซม.
 หมายเหตุ  สารนิพนธ์ (พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช))--มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553
 หัวเรื่อง  มหาวิทยาลัยมหิดล--สารนิพนธ์
 หัวเรื่อง  มหาวิทยาลัยมหิดล. --คณะพยาบาลศาสตร์--สารนิพนธ์
 หัวเรื่อง  Affective Disorders
 หัวเรื่อง  Depression
 หัวเรื่อง  Psychotherapy
 หัวเรื่อง  ความซึมเศร้า
 หัวเรื่อง  ความแปรปรวนทางอารมณ์
 หัวเรื่อง  จิตบำบัด
 หัวเรื่อง  ผู้ดูแล
 หัวเรื่อง  โรคอารมณ์สองขั้ว
 ผู้แต่งร่วม  อติรัตน์ วัฒนไพลิน, ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งร่วม  อทิตยา พรชัยเกตุ, ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยมหิดล
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์
 เชื่อมโยง  Abstract
 เชื่อมโยง  Full Text (Mahidol member only)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
สพWY160 ภ378ก 2553 c.1 
  Barcode: 024411
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 13869

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.