ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง พิมพ์ภัทรา โสภาคดิษฐ์

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  พิมพ์ภัทรา โสภาคดิษฐ์
 ชื่อเรื่อง 
การทำหน้าที่ของครอบครัวตามการรับรู้ของวัยรุ่นในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 จังหวัดเชียงใหม่ = Family functions as perceived by adolescents in the juvenile training center region 7 Chiang Mai Province / พิมพ์ภัทรา โสภาคดิษฐ์
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Family functions as perceived by adolescents in the juvenile training center region 7 Chiang Mai Province
 พิมพ์ลักษณ์  เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
 เลขเรียก  วจ WM30.6 พ236ก 2548
 ลักษณะทางกายภาพ  ญ, 71 แผ่น : ตาราง
 หมายเหตุ  การค้นคว้าแบบอิสระ (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 หมายเหตุ  บรรณานุกรม: แผ่น [57]-63
 หัวเรื่อง  Dissertation, Academic -- Nursing
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วจ WM30.6 พ236ก 2548 c.1 
  Barcode: 024691
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 13551

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.