ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 4 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ
ผลการค้นหา เลขเรียก
ปฏิบัติการเหนือตำรา การวิจัยทางสังคม / พิชิต พิทักษ์เทพสมบัต..
   พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ,บรรณาธิการ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ปฏิบัติการเหนือตำราการวิจัยทางสังคม = Social research : beyo..
   พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ, บรรณาธิการ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
โครงสร้างสังคม = Social structure / พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ แ..
   พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
10 แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ : ความหมาย การวัด/พิชิต พิทักษ์..
   พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ / 2545
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HD58.7 พ647น 2544 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 4/4 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.