ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มัลลิกา มัสอูดี

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ผู้แต่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มัลลิกา มัสอูดี
 ชื่อเรื่อง 
เอกสารการสอนชุดวิชา ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย หน่วยที่ 1-7 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์
 ISBN  974-613-847-2
 พิมพ์ลักษณ์  นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 2535
 เลขหมู่  JF1358.T5 ม246อ 2535
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 2
 ลักษณะทางกายภาพ  444 หน้า 1 เล่ม
 หมายเหตุ  หน่วยที่ 1 การปรับประเทศให้ทันสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2.- - หน่วยที่ 2 การปรับประเทศให้ทันสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2.- - หน่วยที่ 3 การเมืองการปกครองโดยระบบราชการ.- - หน่วยที่ 4 การพัฒนาประชาธิปไตยในยุคปัจจุบัน.- - หน่วยที่ 5 การเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัยขอ
 หัวเรื่อง  1.การพัฒนาประเทศ 2.ไทย - ภาวะเศรษฐกิจ
 ผู้แต่งร่วม  รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มีสกุล
 ผู้แต่งร่วม  รองศาสตราจารย์ จรินทร์ เทศวานิช
 ผู้แต่งร่วม  ผู้ช่วยสาสตราจารย์ ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
- ไม่พบข้อมูล -
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 5322

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.