ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 6 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์
ผลการค้นหา เลขเรียก
จิตวิทยาการบริหารงานบุคคล
   ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ / 2535
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HF5549 ป474จ 2535 
จิตวิทยาการบริหารงานบุคคล
   ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
 
จิตวิทยาการบริหารงานบุคคล
   ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
HF5549
ป474จ 2553 
จิตวิทยาการศึกษา = Educational psychology
   ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
LB1051
ป474 2553 
จิตวิทยาอุตสาหกรรม
   ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HF5548.8 ป474จ 253-? 
จิตวิทยาอุตสาหกรรม
   ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 6/6 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.