ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ปราณีต ชุมพุทรา

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ผู้แต่ง  จุฑาทิพย์ ลักคนสุวรรณ์
 ชื่อเรื่อง 
ผลของโปรแกรมจิตสังคมบำบัดรูปแบบใหม่ (JVK Model) ต่อการพัฒนาศักยภาพผู้ป่วยจิตเภท
 พิมพ์ลักษณ์  โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ : นครราชสีมา, 2553
 เลขหมู่  วจ WM203 จ623ผ 2553
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  130 หน้า
 หัวเรื่อง  จิตเภท
 หัวเรื่อง  ผู้ป่วยจิตเวช--การดูแล
 ผู้แต่งร่วม  อัญชลี ศิริเทพทวี
 ผู้แต่งร่วม  ปราณีต ชุมพุทรา
 ผู้แต่งร่วม  สำราญ อยู่หมื่นไวย
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วจ WM203 จ623ผ 2553  
  Barcode: 004423
วิจัย On Shelf
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 10546

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.