ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง บัวพลอย พรหมแจ้ง

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  บัวพลอย พรหมแจ้ง
 ชื่อเรื่อง 
อัฒมโนทัศน์ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มารับบริการที่โรงพยาบาลสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย = Self-concept among persons with HIV infection attending at Sawankhalok Hospital, Sukhothai Province / บัวพลอย พรหมแจ้ง
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Self-concept among persons with HIV infection attending at Sawankhalok Hospital, Sukhothai Province
 พิมพ์ลักษณ์  เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547
 เลขเรียก  วพ WC503.7บ217อ 2547
 ลักษณะทางกายภาพ  ก-ญ, 103 แผ่น : ตาราง
 หมายเหตุ  การค้นคว้าแบบอิสระ (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 หมายเหตุ  บรรณานุกรม: แผ่น 66-76
 หัวเรื่อง  Dissertations, academic -- nursing
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพ WC503.7บ217อ 2547 c.1 
  Barcode: 024832
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 13403

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.