ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง นันทนา สุภาพคำ

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  นันทนา สุภาพคำ
 ชื่อเรื่อง 
การบำบัดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในผู้มารับการรักษาด้วยโรคทางกายซึ่งสัมพันธ์กับการดื่มสุราในโรงพยาบาลพล จังหวัดขอนแก่น / นันทนา สุภาพคำ
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Motivational enhancement therapy for patients with alcohol related physical illness in Phon Hospital
 พิมพ์ลักษณ์  [ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555
 เลขเรียก  วพ WM274 น418ก 2555
 ลักษณะทางกายภาพ  [ก]-ซ,154, [1] แผ่น
 หมายเหตุ  การศึกษาอิสระ (พย.ม.)--สาขาวิชาการพยาบาลสุภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555
 หัวเรื่อง  การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ -- การศึกษาอิสระ(+)
 หัวเรื่อง  คนติดสุรา -- การรักษา (+)
 หัวเรื่อง  พิษสุราเรื้อรัง -- ไทย -- ขอนแก่น (+)
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์. สาขาวิชาการพยาบาลสุภาพจิตและจิตเวช
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพ WM274 น418ก 2555 c.1 
  Barcode: 024823
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 13412

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.