ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง นภสร แก้วนิลกุล

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  นภสร แก้วนิลกุล
 ชื่อเรื่อง 
การศึกษาการใช้โปรแกรมการพยาบาลแบบองค์รวมต่อภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าวัยสูงอายุ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม / นภสร แก้วนิลกุล
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  A Study of using holistic nursing program on depression in older persons with major depressive disorder, muang district, samutsongkram province
 พิมพ์ลักษณ์  2552
 เลขเรียก  วพ WM150 น195ก 2551
 ลักษณะทางกายภาพ  ก-ฐ, 162 แผ่น
 หมายเหตุ  พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)
 หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551
 หัวเรื่อง  การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ -- การศึกษาอิสระ
 หัวเรื่อง  ความซึมเศร้า –- ผู้สูงอายุ – สมุทรสงคราม
 ผู้แต่งร่วม  Napasron Kaewninkul
 ผู้แต่งร่วม  รังสิมันต์ สุนทรไชยา, ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งนิติบุคคล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการBib 13133

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.