ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง นงเยาว์ แข่งเพ็ญแข.

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  นงเยาว์ แข่งเพ็ญแข.
 ชื่อเรื่อง 
กลยุทธ์เสริมพลังจิตใจ ปฏิสัมพันธ์ทางบวกเพื่อลดการใช้ความรุนแรง / [เรียบเรียง : นงเยาว์ แข่งเพ็ญแข, สุกัญญา เวชศิลป์].
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2547.
 เลขหมู่  BF318 น146ก 2547
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 3, [ฉบับพิมพ์ซำ้]
 ลักษณะทางกายภาพ  72, 27 หน้า : ภาพประกอบ.
 หัวเรื่อง  จริยธรรม.
 หัวเรื่อง  พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546.
 ผู้แต่งร่วม  สุกัญญา เวชศิลป์.
 ผู้แต่งนิติบุคคล  สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
BF318 น146ก 2547 ฉ.1 
  Barcode: 007283
หนังสือทั่วไป On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 15563

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.