ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ธันยมัย พุทธา

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  ธันยมัย พุทธา
 ชื่อเรื่อง 
การบำบัดโดยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมเพื่อเพิ่มการรับรู้อาการทางจิตในผู้ป่วยจิตเภทโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ / ธันยมัย พุทธา
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Added title page title: Cognitive behavioral therapy to increase insight inschizophrenia at Phetchabun Hospital
 พิมพ์ลักษณ์  [ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลสุภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555
 เลขเรียก  วพ WM420.5.S8 ธ469บ 2555
 ลักษณะทางกายภาพ  [ก]-ซ, 97, [1] แผ่น
 หมายเหตุ  การศึกษาอิสระ (พย.ม.)--สาขาวิชาการพยาบาลสุภาพจิตและจิตเวชคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555
 หัวเรื่อง  จิตเภท--ผู้ป่วย--การรักษา
 หัวเรื่อง  การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
 หัวเรื่อง  การศึกษาอิสระ
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์. สาขาวิชาการพยาบาลสุภาพจิตและจิตเวช
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพ WM420.5.S8 ธ469บ 2555 c.1 
  Barcode: 024790
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 13445

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.