ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ดาราณี วันวา

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  ดาราณี วันวา
 ชื่อเรื่อง 
ผลของกลุ่มสนับสนุนครอบครัวต่อการทำหน้าที่ของครอบครัวตามการรับรู้ของผู้ดูแลในครอบครัวผู้ป่วยจิตเภท / ดาราณี วันวา = Theeffect of family mutual support group on familyfunctioning as perceived by family caregivers ofschizophrenic patients / Daranee Wanwa
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Effect of family mutual support group on familyfunctioning as perceived by family caregivers ofschizophrenic patients
 พิมพ์ลักษณ์  2555
 เลขเรียก  วพ WM430.5.F2 ด425ผ 2555
 ลักษณะทางกายภาพ  ก-ฌ, 154 แผ่น
 หมายเหตุ  พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)
 หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555
 หัวเรื่อง  Schizophrenia
 หัวเรื่อง  Schizophrenics
 หัวเรื่อง  Domestic relations
 หัวเรื่อง  Family nursing
 หัวเรื่อง  จิตเภท
 หัวเรื่อง  ผู้ป่วยจิตเภท
 หัวเรื่อง  ความสัมพันธ์ในครอบครัว
 หัวเรื่อง  การพยาบาลครอบครัว
 ผู้แต่งร่วม  Daranee Wanwa
 ผู้แต่งร่วม  อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย, ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งนิติบุคคล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
 เชื่อมโยง  วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full Text)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพ WM430.5.F2 ด425ผ 2555 c.1 
  Barcode: 018418
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 12871

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.