ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ณัฎฐาภรณ์ เบ้าเรือง

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  ณัฎฐาภรณ์ เบ้าเรือง
 ชื่อเรื่อง 
การพัฒนาแนวทางการจัดการอาการหูแว่วในผู้ป่วยจิตเภทโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ = The development ofguidelines on auditory hallucination management forpatients with schizophrenia at Khon Kaen RajanagarindraPsychiatric Hospital / ณัฎฐาภรณ์ เบ้าเรือง
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Added title page title: The development of guidelines on auditory hallucinationmanagement for patients with schizophrenia at Khon KaenRajanagarindra Psychiatric Hospital
 พิมพ์ลักษณ์  [ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550
 เลขเรียก  วพ WM203 ณ312พ 2550
 ลักษณะทางกายภาพ  [ก]-ซ, 124, [1] แผ่น :+ คอมแพกต์ดิสก์ 1 แผ่น
 หมายเหตุ  ห้องสมุดที่มีคอมแพกต์ดิสก์: C, Nu
 หมายเหตุ  การศึกษาอิสระ (พย.ม.)--สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550
 หัวเรื่อง  ผู้ป่วยจิตเภท--การดูแล
 หัวเรื่อง  การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
 หัวเรื่อง  การศึกษาอิสระ
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพ WM203 ณ312พ 2550 c.1 
  Barcode: 024794
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 13441

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.