ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ชัยอนันต์ สมุทวณิช.

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ผู้แต่ง  ชัยอนันต์ สมุทวณิช.
 ชื่อเรื่อง 
ประชาธิปไตยกับอนาคตการเมืองไทย / ชัยอนันต์ สมุทวณิช.
 ISBN  974-708-511-9
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพ ฯ : ผู้จัดการ, 2538.
 เลขหมู่  JQ1749 ช451ป 2538
 ลักษณะทางกายภาพ  180 หน้า. 1 เล่ม
 หมายเหตุ  ปัญหาวิกฤตการณ์ประชาธิปไตย.- - ทฤษฎีระบบการเมืองไทย : กรอบการวิเคราะห์ไตรลักษณ์.- - สยามท่ามกลางกระแสโลกานุวัตร.- - สยามสู่ศตวรรษที่ 21.- - สังคมสยามมในรัฐใหม่.- - เมืองไทยในสิบปีหน้า.- - วัฒนธรรมกับการสร้างสังคมการเมืองประชาธิปไตย.- - มนุษย์เหนืออภิมนุษย
 หัวเรื่อง  1.ไทย - การเมืองการปกครอง
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
- ไม่พบข้อมูล -
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 1573

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.