ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง กัญญาวรรณ ระเบียบ

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  กัญญาวรรณ ระเบียบ
 ชื่อเรื่อง 
ผลของโปรแกรมการฝึกการผ่อนคลายกล้ามเนื้อร่วมกับการควบคุมความโกรธต่อพฤติกรรมก้าวร้าวในผู้ป่วยจิตเภท / กัญญาวรรณ ระเบียบ
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  The effect of muscle relaxation and anger control trainingprogram on aggressive behaviors in schizophrenic patients
 พิมพ์ลักษณ์  2555
 เลขเรียก  วพ WM425.5.R3 ก384ล 2555
 เลขเรียก  วิทยานิพนธ์
 ลักษณะทางกายภาพ  ก-ฌ, 136 แผ่น
 หมายเหตุ  พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)
 หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555
 หัวเรื่อง  Aggressiveness
 หัวเรื่อง  Schizophrenics--Care
 หัวเรื่อง  Relaxation
 หัวเรื่อง  ความก้าวร้าว
 หัวเรื่อง  ผู้ป่วยจิตเภท--การดูแล
 หัวเรื่อง  การผ่อนคลาย
 ผู้แต่งร่วม  Kanyawan Rabiab
 ผู้แต่งร่วม  อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย, ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งร่วม  รัตน์ศิริ ทาโต, ที่ปรึกษาร่วม
 ผู้แต่งนิติบุคคล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
 เชื่อมโยง  วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full Text)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
วพ WM425.5.R3 ก384ล 2555 c.1 
  Barcode: 018424
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 12865

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.