ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
mysqli: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 's'' at line 1
select * from ignoreword where word='Wu's' 
คำต่อไปนี้เป็น Stopword ซึ่งจะไม่นำมาสืบค้น of , and , you รายละเอียดเพิ่มเติม..
mysqli: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 's%' ) ) AnD ( (auth like '%principles%' ) ) AnD ( (auth like '%n' at line 7
select count(id) as tmpqcount FROM index_db where ispublish='yes' and 1   AnD  ( (auth like '%Wu,%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%Tom%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%Dr.Tom%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%Wu's%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%principles%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%natural%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%cure%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%book%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%3%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%:let%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%proper%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%food%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%exercise%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%bring%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%good%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%health%' )  
 ) 
 
mysqli: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 's%' ) ) AnD ( (auth like '%principles%' ) ) AnD ( (auth like '%n' at line 7
SELECT id,titl,auth,bibrating,mid,remoteindex FROM index_db where ispublish='yes' and 1   AnD  ( (auth like '%Wu,%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%Tom%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%Dr.Tom%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%Wu's%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%principles%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%natural%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%cure%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%book%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%3%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%:let%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%proper%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%food%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%exercise%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%bring%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%good%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%health%' )  
 ) 
 order by bibrating desc,titl asc LIMIT 0,20
mysqli: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 's%' ) ) AnD ( (auth like '%principles%' ) ) AnD ( (auth like '%n' at line 7
SELECT id,titl,auth,bibrating,mid,remoteindex FROM index_db where ispublish='yes' and 1   AnD  ( (auth like '%Wu,%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%Tom%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%Dr.Tom%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%Wu's%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%principles%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%natural%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%cure%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%book%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%3%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%:let%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%proper%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%food%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%exercise%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%bring%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%good%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%health%' )  
 ) 
 order by bibrating desc,titl asc
พบจำนวน 0 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง Wu, Tom Dr.Tom Wu's principles natural cure book 3 :let proper food exercise bring good health


ไม่มีรายการใดตรงกับเงื่อนไขการค้นหา Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.