ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
mysqli: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near ''O^''' at line 1
select * from ignoreword where word='O^'' 
คำต่อไปนี้เป็น Stopword ซึ่งจะไม่นำมาสืบค้น You , can , have , an รายละเอียดเพิ่มเติม..
mysqli: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '%' ) ) AnD ( (auth like '%Brien,%' ) ) AnD ( (auth like '%Domini' at line 1
select count(id) as tmpqcount FROM index_db where ispublish='yes' and 1   AnD  ( (auth like '%O^'%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%Brien,%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%Dominic.%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%amazing%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%memory%' )  
 ) 
 
mysqli: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '%' ) ) AnD ( (auth like '%Brien,%' ) ) AnD ( (auth like '%Domini' at line 1
SELECT id,titl,auth,bibrating,mid,remoteindex FROM index_db where ispublish='yes' and 1   AnD  ( (auth like '%O^'%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%Brien,%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%Dominic.%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%amazing%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%memory%' )  
 ) 
 order by bibrating desc,titl asc LIMIT 0,20
mysqli: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '%' ) ) AnD ( (auth like '%Brien,%' ) ) AnD ( (auth like '%Domini' at line 1
SELECT id,titl,auth,bibrating,mid,remoteindex FROM index_db where ispublish='yes' and 1   AnD  ( (auth like '%O^'%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%Brien,%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%Dominic.%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%amazing%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%memory%' )  
 ) 
 order by bibrating desc,titl asc
พบจำนวน 0 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง O^' Brien, Dominic. amazing memory


ไม่มีรายการใดตรงกับเงื่อนไขการค้นหา Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.