ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง Mootjarin Puttametta

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  มุจรินทร์ พุทธเมตตา
 ชื่อเรื่อง 
ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุโรคซึมเศร้าในเขตภาคกลาง/ มุจรินทร์ พุทธเมตตา = SELECTED FACTORS RELATED TO DEPRESSIONOF THE OLDER PERSONS WITH DEPRESSIVE DISORDER IN THECENTRAL REGION / Mootjarin Puttametta
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  SELECTED FACTORS RELATED TO DEPRESSION OF THE OLDERPERSONS WITH DEPRESSIVE DISORDER IN THE CENTRAL REGION
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 2557
 เลขเรียก  วพWM171 ม625ป 2557
 ลักษณะทางกายภาพ  241 หน้า 30 ซม.
 หมายเหตุ  พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)
 หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557
 หัวเรื่อง  โรคซึมเศร้า
 หัวเรื่อง  ผู้สูงอายุ
 ผู้แต่งร่วม  Mootjarin Puttametta
 ผู้แต่งร่วม  รังสิมันต์ สุนทรไชยา, ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งนิติบุคคล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
 ผู้แต่งนิติบุคคล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
 เชื่อมโยง  วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full Text)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพWM171 ม625ป 2557 c.1 
  Barcode: 018407
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 12882

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.