ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง Monteiro, Maristela G.

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
แบบประเมินปัญหาการดื่มสุรา : แนวปฏิบัติสำหรับสถานพยาบาลปฐมภูมิ =Audit / Thomas F. Babor ... [และคนอื่นๆ] ;แปลและเรียบเรียงเป็นภาษาไทยโดย ปริทรรศ ศิลปกิจ, พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Audit
 ISBN  978-616-11-0220-3
 พิมพ์ลักษณ์  [เชียงใหม่] : แผนงานการพัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาการบริโภคสุราแบบบูรณาการ (ผรส.), 2552
 เลขเรียก  WM274 บ892
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  38 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
 หมายเหตุ  Contents: วัตถุประสงค์ของคู่มือ
-- ทำไมต้องคัดกรองการดื่มสุรา
-- การคัดกรองการดื่มสุรา
-- การพัฒนาและตรวจสอบความตรงของแบบประเมิน Audit
-- แนวทางการใช้แบบประเมิน Audit
-- การให้คะแนนและการแปลผล
-- วิธีการช่วยเหลือผู้ป่วย
-- การนำโปรแกรมการคัดกรองสู่การปฏิบัติ
-- ภาคผนวก: แนวทางการวิจัยสำหรับแบบประเมิน Audit
-- ตัวอย่างแบบประเมิน Audit ด้วยตนเอง
-- ขั้นตอนการคัดกรองทางคลินิก -- สื่อการฝึกอบรมแบบประเมิน Audit
 หัวเรื่อง  การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์--การประเมิน--มาตรฐาน
 หัวเรื่อง  คนดื่มสุรา--การประเมิน--มาตรฐาน
 หัวเรื่อง  พิษสุราเรื้อรัง--การวินิจฉัย--การประเมิน--มาตรฐาน
 หัวเรื่อง  Alcoholism
 ผู้แต่งร่วม  Babor, Thomas F.
 ผู้แต่งร่วม  ปริทรรศ ศิลปกิจ, ผู้แปล
 ผู้แต่งร่วม  พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์, ผู้แปล
 ผู้แต่งร่วม  Higgins-Biddle, John C.
 ผู้แต่งร่วม  Saunders, John B.
 ผู้แต่งร่วม  Monteiro, Maristela G.
 ผู้แต่งนิติบุคคล  แผนงานการพัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการรักษาผู้มีปัญหาการบริโภคสุราแบบบูรณาการ (ผรส.)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WM274 บ892 c.1 
  Barcode: 024424
หนังสือทั่วไป On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 13858

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.