ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง Kanitha Sukthong

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  ขนิษฐา สุขทอง
 ชื่อเรื่อง 
ผลของสุขภาพจิตศึกษาครอบครัวแบบกลุ่มต่อภาระการดูแลและการแสดงออกทางอารมณ์สูงของผู้ดูแล ผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน / ขนิษฐา สุขทอง = Effects offamily group psychoeducation on burden and high expressedemotion in caregivers of schizophrenic patients incommunity / Kanitha Sukthong
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Effects of family group psychoeducation on burden and highexpressed emotion in caregivers of schizophrenic patientsin community
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2554
 เลขเรียก  วพWM105 ข227ผ 2554
 ลักษณะทางกายภาพ  ก-ฌ, 162 แผ่น : ภาพประกอบ
 หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554
 หัวเรื่อง  Schizophrenia
 หัวเรื่อง  Schizophrenics--Home care
 หัวเรื่อง  Mental health counseling
 หัวเรื่อง  Family counseling
 หัวเรื่อง  ผู้ป่วยจิตเภท
 หัวเรื่อง  ผู้ป่วยจิตเภท--การดูแลที่บ้าน
 หัวเรื่อง  การแนะแนวสุขภาพจิต
 หัวเรื่อง  การให้คำปรึกษาครอบครัว
 ผู้แต่งร่วม  Kanitha Sukthong
 ผู้แต่งร่วม  เพ็ญพักตร์ อุทิศ, ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งร่วม  รัชนีกร เกิดโชค, ที่ปรึกษาร่วม
 ผู้แต่งนิติบุคคล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
 เชื่อมโยง  วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full Text)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพWM105 ข227ผ 2554 c.1 
  Barcode: 024701
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 13541

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.