ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง Jariya Laokum

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  จริยา เหลาคำ
 ชื่อเรื่อง 
การศึกษาการใช้โปรแกรมเสริมสร้างพลังอำนาจต่อความสามารถในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนของผู้ดูแล ตำบลคลองหาด จังหวัดสระแก้ว/ จริยา เหลาคำ
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  A Study of using empowerment program on caregiver’s ability in caring schuziogrenic patients in community, Klonghad Sakeaw province
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์, 2551
 เลขเรียก  วพ WM203 จ169ก 2551
 ลักษณะทางกายภาพ  ก-ซ, 105 แผ่น
 หมายเหตุ  พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)
 หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551
 หัวเรื่อง  การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ – การศึกษาอิสระ
 หัวเรื่อง  การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
 หัวเรื่อง  ผู้ป่วยจิตเวช -- การรักษา
 ผู้แต่งร่วม  Jariya Laokum
 ผู้แต่งร่วม  อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย, ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งนิติบุคคล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการBib 13141

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.