ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง Jarerat Kaiuaong

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  จรีรัตน์ ไกรวงษ์
 ชื่อเรื่อง 
การศึกษาการกลุ่มบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมต่อการดื่มสุราในผู้ป่วยโรคจิตจากสุรา สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา/ จรีรัตน์ ไกรวงษ์
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  A Study of using group cognitive behavior therapy on alcohol consumption in alcoholic psychosis patients somdet chaopraya institute of psychiatry
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551
 เลขเรียก  วพ WM274 จ169ก 2551
 ลักษณะทางกายภาพ  ก-ฌ, 174 แผ่น
 หมายเหตุ  พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)
 หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551
 หัวเรื่อง  การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ – การศึกษาอิสระ
 หัวเรื่อง  การเลิกสุรา
 หัวเรื่อง  ผู้ป่วยจิตเวช -- คนติดยาเสพติด -- การรักษา
 ผู้แต่งร่วม  Jarerat Kaiuaong
 ผู้แต่งร่วม  อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย, ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งนิติบุคคล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการBib 13136

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.