ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
mysqli: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 's'' at line 1
select * from ignoreword where word='people's' 
คำต่อไปนี้เป็น Stopword ซึ่งจะไม่นำมาสืบค้น A , of , the , from , to , the , new รายละเอียดเพิ่มเติม..
mysqli: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 's%' ) ) AnD ( (auth like '%history%' ) ) AnD ( (auth like '%worl' at line 5
select count(id) as tmpqcount FROM index_db where ispublish='yes' and 1   AnD  ( (auth like '%Harman,%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%Chris.%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%people's%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%history%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%world%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%:%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%thestone%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%age%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%millennium%' )  
 ) 
 
mysqli: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 's%' ) ) AnD ( (auth like '%history%' ) ) AnD ( (auth like '%worl' at line 5
SELECT id,titl,auth,bibrating,mid,remoteindex FROM index_db where ispublish='yes' and 1   AnD  ( (auth like '%Harman,%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%Chris.%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%people's%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%history%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%world%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%:%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%thestone%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%age%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%millennium%' )  
 ) 
 order by bibrating desc,titl asc LIMIT 0,20
mysqli: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 's%' ) ) AnD ( (auth like '%history%' ) ) AnD ( (auth like '%worl' at line 5
SELECT id,titl,auth,bibrating,mid,remoteindex FROM index_db where ispublish='yes' and 1   AnD  ( (auth like '%Harman,%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%Chris.%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%people's%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%history%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%world%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%:%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%thestone%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%age%' )  
 ) 
 AnD ( (auth like '%millennium%' )  
 ) 
 order by bibrating desc,titl asc
พบจำนวน 0 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง Harman, Chris. people's history world : thestone age millennium


ไม่มีรายการใดตรงกับเงื่อนไขการค้นหา Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.