ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง Gunya Purahong

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  กัญญา ภู่ระหงษ์
 ชื่อเรื่อง 
การใช้วิธีเจริญสติตามหลักการพระพุทธศาสนาในผู้ป่วยหญิงติดสารแอมเฟตามีนโรงพยาบาลธัญญารักษ์ / กัญญา ภู่ระหงษ์
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  The application of mindfulness foundation developmentaccording to Buddhism discipline in female amphetamineabusers, Thanyarak Hospital
 พิมพ์ลักษณ์  2545
 เลขเรียก  วพHV5822.A5 .ก113
 ลักษณะทางกายภาพ  184 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
 หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (สุขศึกษา))--มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545
 หัวเรื่อง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์--วิทยานิพนธ์. วท.ม. (สุขศึกษา) 2545
 หัวเรื่อง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.--สาขาสุขศึกษา--วิทยานิพนธ์
 หัวเรื่อง  คนติดยาเสพติด
 หัวเรื่อง  ความฉลาดทางอารมณ์
 ผู้แต่งร่วม  Gunya Purahong
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สาขาสุขศึกษา
 เชื่อมโยง  Full Text
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพHV5822.A5 .ก113 c.1 
  Barcode: 024398
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 13883

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.