ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์. สาขาวิชาสุขภาพจิตและจิตเวช

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  สมจิตร วงศ์หอม
 ชื่อเรื่อง 
กิจกรรมบำบัดโดยใช้ดนตรีบำบัดเทคนิค ONE TO FIVEในการลดพฤกรรมด้านลบผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ / สมจิตร วงศ์หอม
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Activity therapy with the use of one to five music therapytechnique in reducing negative behaviors for chronicschizophrenia patients admitted in PRASRIMAHABHODIPSYCHIATRIC HOSPITAL
 พิมพ์ลักษณ์  [ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553
 เลขเรียก  วพ WM450.5.M8 ส236ก
 ลักษณะทางกายภาพ  [ก-ฌ], 125 แผ่น
 หมายเหตุ  การศึกษาอิสระ (พย.ม.)--สาขาวิชาสุขภาพจิตและจิตเวชคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553
 หัวเรื่อง  โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
 หัวเรื่อง  ผู้ป่วยจิตเภท--การปรับพฤติกรรม
 หัวเรื่อง  ผู้ป่วยจิตเภท--การพยาบาล
 หัวเรื่อง  การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
 หัวเรื่อง  กิจกรรมบำบัด
 หัวเรื่อง  ดนตรีบำบัด
 หัวเรื่อง  การศึกษาอิสระ
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์. สาขาวิชาสุขภาพจิตและจิตเวช
 เชื่อมโยง  Connect to online resource
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพ WM450.5.M8 ส236ก 2553 c.1 
  Barcode: 024807
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 13437

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.