ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง พิเชษฐ์ วงศ์เกียรติ์ขจร

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ผู้แต่ง  พิเชษฐ์ วงศ์เกียรติ์ขจร
 ชื่อเรื่อง 
แนวทางเพื่อการเรียนรู้ การวิจัยเชิงคุณภาพ / พิเชษฐ์ วงศ์เกียรติ์ขจร
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  การวิจัยเชิงคุณภาพ
 ISBN  978-616-21-0435-0
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : ปัญญาขน, 2559, [2016]
 เลขหมู่  H62 พ654น 2559
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  390 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
 หมายเหตุ  Contents: การวิจัยเชิงคุณภาพ
-- การตั้งชื่อเรื่องที่จะทำการวิจัย
--การทบทวนวรรณกรรม
-- ระเบียบวิธีวิจัย
--วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
--การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม
-- วิธีการศึกษาเฉพาะกรณี
--การวิเคราะห์เนื้อหา
 หัวเรื่อง  Qualitative research
 หัวเรื่อง  วิจัยเชิงคุณภาพ
 หัวเรื่อง  สังคมศาสตร์--วิจัย
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
H62 พ654น 2559 ฉ.1 
  Barcode: 005569
หนังสือทั่วไป On Shelf
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 14518

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.