ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 2 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์, แปลและเรียบเรียง
ผลการค้นหา เลขเรียก
บททบทวนวิชาการเรื่อง ประสิทธิผลของการบำบัดรักษาปัญหาการดื่มแ..
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
HV5600.55
บ125 2556[2013] 
แบบคัดกรองประสบการณ์การดื่มสุรา สูบบุหรี่ และใช้สารเสพติด คู..
   สาวิตรี อัษณางค์กรชัย, แปลและเรียบเรียง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM270 บ891 2555 ฉ.1 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 2/2 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.