ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง พรรณพิพย์ ศิริวรรณบุศย์

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ผู้แต่ง  พรรณพิพย์ ศิริวรรณบุศย์
 ชื่อเรื่อง 
จิตวิทยาครอบครัว / พรรณพิพย์ ศิริวรรณบุศย์
 ISBN  974-583-218-9
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536
 เลขหมู่  HQ503 พ262จ 2536
 ครั้งที่พิมพ์  2
 ลักษณะทางกายภาพ  181 หน้า
 หมายเหตุ  บทที่ 1 จิตวิทยาครอบครัว ความหมายและประวัติความเป็นมา.- - บทที่ 2 ลักษณะและหน้าที่ของครอบครัว.- - บทที่ 3 การสร้างครอบครัว.- - บทที่ 4 ความสัมพันธ์ในครอบครัวและการปรับตัว.- - บทที่ 5 พัฒนาการเด็ก.- - บทที่ 6 จิตวิทยาวัยสูงอายุ.- - บรรณานุกรม.- -
 หัวเรื่อง  1.ครอบครัว 2.จิตวิทยาประยุกต์
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
HQ503 พ262จ 2536 2004  
  Barcode: 004531
หนังสือทั่วไป On Shelf
2. หนังสือ
หนังสือ
HQ503 พ262จ 2536 2004 ฉ.2 
  Barcode: 004530
หนังสือทั่วไป On Shelf
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 1420

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.