ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ผอูนรัตน์ กลางมณี

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  ผอูนรัตน์ กลางมณี
 ชื่อเรื่อง 
การฝึกทักษะทางสังคมในผู้ป่วยจิตเภทที่นอนรักษาในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ / ผอูนรัตน์ กลางมณี
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Social skills training program in schizophrenic patients admitted in Khon Kaen Rajanagarindra Psychiatric Hospital.
 พิมพ์ลักษณ์  [ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555.
 พิมพ์ลักษณ์  2555
 พิมพ์ลักษณ์  [ก]-ช, 170, [1] แผ่น 30 ซม.
 เลขเรียก  วพWM203 ผ237ก 2555
 หมายเหตุ  การศึกษาอิสระ (พย.ม.)--สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555.
 หัวเรื่อง  การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
 หัวเรื่อง  การศึกษาอิสระ
 หัวเรื่อง  ทักษะทางสังคม
 หัวเรื่อง  ผู้ป่วยจิตเภท -- สุขภาพจิต
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพWM203 ผ237ก 2555 c.1 
  Barcode: 018398
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 12891

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.