ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ธนพร กมลแสน

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  ธนพร กมลแสน
 ชื่อเรื่อง 
การใช้พุทธธรรมในการส่งเสริมสุขภาพจิตและการให้การปรึกษาผู้ป่วย : กรณีศึกษาในโรงพยาบาลห้วยผึ้ง / ธนพร กมลแสน
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Utilizing Buddhist teaching in mental health promotion and counseling : case study in Huaipung Hospital
 พิมพ์ลักษณ์  [ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552
 เลขเรียก  วพ WB885ธ151ก 2552
 ลักษณะทางกายภาพ  [ก]-ช, 159, [1] แผ่น + คอมแพกต์ดิสก์ 1 แผ่น
 หมายเหตุ  การศึกษาอิสระ (พย.ม.)--สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552
 หัวเรื่อง  การศึกษาอิสระ -- ธรรมะ -- การใช้รักษา
 หัวเรื่อง  การศึกษาอิสระ -- ผู้ป่วยจิตเวช -- การให้คำปรึกษา
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพ WB885ธ151ก 2552 c.1 
  Barcode: 024828
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 13407

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.