ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ชุติมา ทองอยู่

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  ชุติมา ทองอยู่
 ชื่อเรื่อง 
ผลของโปรแกรมส่งเสริมความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ป่วยจิตเภท/ ชุติมา ทองอยู่ = THE EFFECT OF HEALTHBELIEF ENHANCEMENT PROGRAM ON MEDICATION COMPLIANCEBEHAVIOR OF SCHIZOPHRENIC PATIENTS /Chutima Thongyoo
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  THE EFFECT OF HEALTH BELIEF ENHANCEMENT PROGRAM ONMEDICATION COMPLIANCE BEHAVIOR OF SCHIZOPHRENIC PATIENTS
 พิมพ์ลักษณ์  2557
 เลขเรียก  วพ WM 203 ช617ผ 2557
 ลักษณะทางกายภาพ  156 หน้า 30 ซม.
 หมายเหตุ  พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)
 หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557
 หมายเหตุ  Summary: การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง
 หัวเรื่อง  จิตเภท--ผู้ป่วย
 ผู้แต่งร่วม  Chutima Thongyoo
 ผู้แต่งร่วม  เพ็ญนภา แดงด้อมยุทธ์, ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งนิติบุคคล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
 ผู้แต่งนิติบุคคล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
 เชื่อมโยง  วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full Text)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพ WM 203 ช617ผ 2557 c.1 
  Barcode: 018341
วิจัย On Shelf
Note:บริจาค
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 13086

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.