เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 รายการหัวเรื่อง
  กลับหน้าหลัก

ลำดับที่Subject จำนวนทรัพยากร
1. ภาษาอังกฤษ , สำนวน 1
1. ภาษาอังกฤษ - การใช้ภาษา 2. ภาษาอังกฤษ - บทสนทนา แ ละวลี 1
1. ภาษาอังกฤษ - บทสนทนาและวลี 1
1. ภาษาอังกฤษ - พจนานุกรม - ไทย 2. ภาษาไทย - พจนานุกรม - อังกฤษ 1
1. ภาษาอังกฤษ - สำนวน 1
1. ภาษาอังกฤษ - สำนวน 2. ชื่อเรื่งอ 1
1. ภาษาอังกฤษ - สำนวน 2. ชื่อเรื่อง 4
1. ภาษาอังกฤษ - สำนวนโวหาร 2. ภาษาอังกฤษ - ตำราสำหรับชนต่างชาติ 1
1. ภาษาอังกฤษ - ไวยกรณ์ 2. ชื่อเรื่อง 1
1. ภาษาอังกฤษ - ไวยากรณ์ 1
1. ภาษาอังกฤษ 2. ชื่อเรื่อง 1
1. ภาษาอังกฤษ 2. สนทนา - ภาษาอังกฤษ 1
1. ภาษาไทย - การพันอักษร 2. ภาษาไทย - ราชาศัพท์ 3. ชื่อเรื่อง 1
1. ภาษาไทย - การใช้ภาษา 2. ภาษาไทย - แนวการเขียน 3. ภาษาไทย - บทสนทนาและวลี 4. การสัมภาษณ์ 5. การประ 1
1. ภาษาไทย - สำนวน 2. ชื่อเรื่อง 1
1. ภาษาไทย - สำนวน 2. ภาษาไทย - สุภาษิต 1
1. ภาษาไทย 2. ชื่อเรื่อง 1
1. ภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา , 2470 - - 2. คึกฤทธิ์ ปราโมช ,พล.ต. ม.ร.ว. , 2454 - 2 1
1. มนุษย์ 2. จริยธรรม 1
1. มรฑล (พุทธศาสนา) 2. วัชรยาน 1
  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [527]   [แสดง 20/10522 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.