เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
A Cognitive behaviour therapy for programme for problems gambling: therapist manual
   Raylu, Namrata.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM425.5.C6 R267C 2010 
A Complete English - Thai dictionary of psychology / B. Suwamnapet
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
A complete English - Thai Dictionary of Psychology / B. Suwannapet
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
อะเดย์
   วารสารฉบับปัจจุบัน,วารสาร ที่ นิตยสาร(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต),วารสาร(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    มี 16 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 17 ไอเทม)
วารสาร 
A dictionary of dermatologic term / edited by Robert L. Carter
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
A Guide to confident living / Peale, Norman Vincent
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
A guide to crisis intervention / Kristi Kanel
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
A guide to the clinical care of women with HIV/ Jean R. Anderson
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
A handbook of psychosocial care for counselors
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
A History of Psychology / Leahey,Thomas Hardy
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
A Kik in the Attitude : An Energizing Approach To Recharge Your Team , Work , And Life / Glenn Sam
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
A Life Course Approach to Mental Disorders/ Koenen, Karestan C. ..[ed.al]
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WT500 L722 2013, ill. 
A Mind to Crime / Moir , Anne
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
A peacock in the land of penguins : a table about creativity and courage / BJ Gallagher Hateley and Warren H. Schmidt
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
A record on the public health experiences of the tsunami disaster / supachai kunaratanapruk, Boonchai Somboonsook, Pyachat chuentrakool
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
Abnormal psychology / Ann M. Kring ... [et al.]
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM100 A153 2010 
Abnormal psychology
   Nolen-Hoeksema, Susan, 1959-
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM100 N791A 2011 
Abnormal psychology : current perspectives / Richard R. Bootzin, Joan Ross Acocella, Lauren B. Alloy
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
Abnormal psychology : media and research update
   Nolen-Hoeksema, Susan, 1959-
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM100 N791A 2008 
Access Programming ครอบคลุมทุกเวอร์ชัน / จำลอง ครูอุตสาหะ
   จำลอง ครูอุตสาหะ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ผลการค้นหา เลขเรียก
  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [692]   [แสดง 20/13825 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.