เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
LEADER 01174nam 2200277 a 4500
008    030417s2004 caua sb 001 0 eng
020    ^a9746575317
050    ^aBQ630 จ377จ, 2544
245    ^aจิตวิทยาของความดับทุกข์ / จำลอง ดิษยวณิช
260    ^aกรุงเทพฯ : กลางเวียงการพิมพ์, 2544
300    ^a206 หน้า^b1 เล่ม^p 140 บาท
500    ^aพุทธศาสนากับจิตวิทยา. - - สาเหตุของความทุกข์. - - วิธีการละกิเลส. - - ปฏิจจสมุปบาท : วงจรของความทุกข์. - - ปฏิจจสมุปบาทในชีวิตประจำวัน. - - การพัฒนาจิตเพื่อความพ้นทุกข์. - - ประโยชน์ของการฝึกสมาธิ. - - เอกสารอ้างอิง. - -
650    ^aพุทธศาสนา - จิตวิทยา
913    ^aImported by ULIBM Administrator
949    ^aImport form external file by ULIBM system
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการ
รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [พุทธศาสนา - จิตวิทยา]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: จิตวิทยาของความด..
Bib 9348

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.