เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
LEADER 01174nam 2200277 a 4500
008    030417s2004 caua sb 001 0 eng
020    ^a9741104367
050    ^a วจ WA546.ธ3 ก 671พ,2549
245    ^a พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของคนขับรถแท็กซี่ เขตกรุงเทพมหานคร/กิตติ ไชยลาภ
246    ^a Health Promoting Behaviors among Taxi Drivers in Bangkok Metropolitan
260    ^aนครปฐม : สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549
300    ^a79 หน้า^b 2 เล่ม / อภินันทนาการ
500    ^aบทที่ 1 หลักการและเหตุผล.-- บทที่ 2 ระเบียบวิธีวิจัย.-- บทที่ 3 ผลการวิจัย.-- บทที่ 4 สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ.
650    ^aการส่งเสริมสุขภาพ - ไทย / คนขับแท็กซี่ - สุขภาพ
913    ^aImported by ULIBM Administrator
949    ^aImport form external file by ULIBM system
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการ

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: พฤติกรรมส่งเสริ..
Bib 8805

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.