เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
LEADER 01174nam 2200277 a 4500
008    030417s2004 caua sb 001 0 eng
050    ^a วจ BF531 ส741ค, 2546
245    ^a รายงานการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ของความฉลาดทางอารมณ์ความพึงพอใจในการทำงานและความสุขในชีวิตบุคลากรโรงพยาบาลศรีธัญญา / สุเกยูร ชัยยุทธ
260    ^aนนทบุรี : โรงพยาบาลศรีธัญญา, 2546
300    ^a76 หน้า^b 1 เล่ม
500    ^aบทที่ 1 ความสำคัญของปัญหา. - - วัตถุประสงค์. - - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ. - - ขอบการการวิจัย. - - นิยามศัพท์เฉพาะ. - - บทที่ 2 การตรวจเอกสาร. - - ความสำคัญของความแลดทางอารมณ์. - - โครงสร้างของความฉลาดทางอารมณ์. - - ความหมายของความฉลาดทางอารมณ์. -- ความส
650    ^aความฉลาดทางอารมณ์ - วิจัย
913    ^aImported by ULIBM Administrator
949    ^aImport form external file by ULIBM system
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการ
รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [ความฉลาดทางอารมณ์ - วิจัย]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: รายงานการวิจัยเ..
Bib 8382

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.