เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
LEADER 01174nam 2200277 a 4500
001    8367
003     ULIBM
008    030417s2004 caua sb 001 0 eng
020    ^a9742963436
050    ^aสื่อ 10/2
060  4 ^aWM 105 ส691ห 2548
245    ^aหลักสูตรการฟื้นฟูจิตใจผู้ประสบภัยพิบัติ สำหรับบุคลากรสาธารณสุข /เสาวลักษณ์ สุวรรณไมตรี, [บรรณาธิการ]
250    ^aพิมพ์ครั้งที่ 1
260    ^aกรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย , 2548
300    ^a69 หน้า^b30 ซม. / อภินันทนาการ
500    ^aตารางการอบรม. - - แผนการสอนสำหรับบุคลากรสาธารณสุข. - - แผนการสอนที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภัยพิบัติและบาดแผลทางจิตใจ. - - แผนการสอนที่ 2 บทบาทและความรับผิดชอบของบุคลกรสาธารณสุข . - - แผนการสอนที่ 3 การให้ความช่วยเหลือด้านจิตใจหลังภัยพิบัติ. - - แผนกา
650  4 ^aผู้ประสบภัย -- บริการสุขภาพจิต
650  4 การบรรเทาสาธารณภัย -- แง่จิตวิทยา
650  4 สุขภาพจิต, การบริการ
710 0  สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
913    ^aImported by ULIBM Administrator
949    ^aImport form external file by ULIBM system
999    ^aฐิติญา จันทพรม
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WM 105 ส691ห 2548 2004 ฉ.1 
  Barcode: 010921
สื่อเทคโนโลยี On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [การบรรเทาสาธารณภัย -- แง่จิตวิทยา]
    หัวเรื่อง [สุขภาพจิต, การบริการ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: หลักสูตรการฟื้นฟ..
Bib 8367

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.