เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
LEADER 01174nam 2200277 a 4500
008    030417s2004 caua sb 001 0 eng
020    ^a9789740000000.00
050    ^aHD47.4 ศ724ก, 2551
245    ^aการประเมินผลโครงการเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรไม่แสวงหากำไร : แนวคิด หลักการ และกรณีตัวอย่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) / ศุภวัลย์ พลายน้อย
250    ^a1
260    ^aกรุงเทพฯ : โครงการการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนทางการประเมินผลฯ, 2551
300    ^a116 หน้า^b2 เล่ม ^p 50 บาท
500    ^aความสำคัญและความจำเป็นของการประเมินผลในองค์กรไม่แสวงหากำไร. - -โครงการเชิงกลยุทธ์ขององค์กรที่ไม่แสวงหากำไร ซ การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ. - - กระบวนทัศน์ และหลักคิดในการประเมินผล. - - แนวคิด ตัวแบบประเมินติดตามประเมินผลในองค์กร. - - กรณีตัวอย่าง : การพ
650    ^aการวิเคราะห์และประเมินโครงการ การบริหารฏโครงการ วิจัยเชิงปฏิบัติการ
913    ^aImported by ULIBM Administrator
949    ^aImport form external file by ULIBM system
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการ

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การประเมินผลโครง..
Bib 7823

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.