เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
LEADER 01174nam 2200277 a 4500
008    030417s2004 caua sb 001 0 eng
020    ^a9745754927
050    ^aBQ5375 พ335พ, 2547 (ล.3)
245    ^aพุทธธรรม เล่ม 3/พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต)
250    ^aพิมพ์ครั้งที่12
260    ^aกรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2547
300    ^a733-1145 หน้า^bอภินันทนาการ
500    ^aภาค 1 มัชเฌนธรรมเทศนา. -- ตอน 1 ชีวิตคืออะไร . -- บทที่ 1 ขันธ์ 5. -- บทที่2 อายตนะ6. -- ตอน 2 ชีวิตเป็นอย่างไร . -- บทที่3 ไตรลักษณ์. -- ตอน3 ชีวิตเป็นอย่างไร. -- บทที่4 ปฏิจจสมุปบาท. -- บทที่ 5 กรรม. -- ตอน4 ชีวิตควรให้เป็นอย่างไร . -- บทที่ 6 นิพพาน. -
650    ^aธรรมะกับชีวิตประจำวัน
913    ^aImported by ULIBM Administrator
949    ^aImport form external file by ULIBM system
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการ
รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [ธรรมะกับชีวิตประจำวัน]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: พุทธธรรม เล่ม 3พ..
Bib 7712

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.