เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
LEADER 01174nam 2200277 a 4500
008    030417s2004 caua sb 001 0 eng
050    ^a วจ WM105 ป444ร , 2546
245    ^a รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชในศูนย์สุขภาพชุมชน และ สถานบริการสาถารณสุข ทุกระดับในจังหวัดนนทบุรี / โรงพยาบาลศรีธัญญา.
260    ^a[ม.ป.ท.] : [ม.ป.พ.] , 2546
300    ^aค , 59 หน้า^b 1 เล่ม / อภินันทนาการ
500    ^aกิติกรรมประกาศ.- - บทคัดย่อภาษาไทย.- - บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.- - บทนำ.- - ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.- - วัตถุประสงค์ของการวิจัย.- - คำถามการวิจัย.- - ขอบเขตการวิจัย.- - นิยามศัพท์.- - ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.- - ศูนย์สุขภาพชุมชนและสถานบริก
650    ^a1. สุขภาพจิตและจิตเวช - - ระบบบริการ.
913    ^aImported by ULIBM Administrator
949    ^aImport form external file by ULIBM system
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการ

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: รายงานการวิจัย ..
Bib 6818

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.