เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
LEADER 01174nam 2200277 a 4500
008    030417s2004 caua sb 001 0 eng
020    ^a9749183681
050    ^a HQ504 ส181ก 2546
110    ^a สถาบันแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
245    ^a การพัฒนาดรรชนีความอยู่ดีมีสุขด้านชีวิตและครอบครัว สำหรับประเทศไทย : รายงานการศึกษาขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบจัดเก็บกลุ่มดรรชนีชี้วัดครอบครัวอยู่ดีมีสุขสำหรับประเทศไทย / นำเสนอโดย สถาบันแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
260    ^aนครปฐม : สถาบันฯ , 2546.
300    ^a76,(ก-19), (ร-31), (ค-4), (ง-10), (จ-24),^b 1 เล่ม / อภินันทนาการ.
500    ^aบทนำ. - - แนวคิด วิธีการจัดทำรบบฐานข้อมูล และเว็บไซต์ครอบครัวอยู่ดีมีสุข. - - เครือข่ายเกพื่อจัดทำดัชนีชี้วัดความอยู่ดีมีสุขด้านชีวิทครอบครัว. - - ผลการศึกษาภาวะความอยู่ดีมีสุขด้านชีวิตครอบครัวของคนไทย. - - การศึกษาเพื่อการพัฒนาและจัดทำฐานข้อมูลและเว็บไซต
650    ^a1. ความสุข. 2. ครอบครัว -- ดรรชนี. 3. ครอบครัว.
913    ^aImported by ULIBM Administrator
949    ^aImport form external file by ULIBM system
999     ^aกรรณิการ์ แก้วฟู
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
HQ504 ส181ก 2546 2004  
  Barcode: 004481
หนังสือทั่วไป On Shelf
   [แสดง 1/1 รายการ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การพัฒนาดรรชนีค..
Bib 6798

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.