เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
LEADER 01174nam 2200277 a 4500
001    5325
003     ULIBM
008    030417s2004 caua sb 001 0 eng
020    ^a9746113968
050    ^a JQ1745.A1 ม246อ 2540
245    ^a เอกสารการสอนชุดวิชา การบริหารราชการไทย หน่วยที่ 9-15 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิทยาการจัดการ
250    ^aพิมพ์ครั้งที่ 15
260    ^aนนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2540
300    ^a489 - 924 หน้า ; ตาราง^b 1 เล่ม
500    ^aหน่วยที่ 9 การบริหารงานบุคคลในระบบราชการไทย.- - หน่วยที่ 10 การบริหารการคลังและงบประมาณในระบบราชการไทย.- - หน่วยที่ 11 กระบวนการบริหารราชการไทย.- - หน่วยที่ 12 การบริหารรัฐวิสาหกิจไทย.- - หน่วยที่ 13 ปัญหาของการบริหารราชการไทยและแนวทางแก้ไข.- - หน่วยที่ 1
650    ^a1.การบริหารรัฐกิจ 2.ไทย - การเมือง
913    ^aImported by ULIBM Administrator
949    ^aImport form external file by ULIBM system
999     ^aศิริรัตน์ มาเนียม
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
- ไม่พบข้อมูล -
   [แสดง 1/1 รายการ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: เอกสารการสอนชุด..
Bib 5325

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.